Primăria Fârdea, județul Timiș

ANUNT ANGAJARE

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

 

Primaria comunei Firdea cu sediul in loc. Firdea, comuna Firdea, str. Principala nr. 107, judetul Timis, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului- sofer microbuz scolar - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor:

  • scoala profesionala absolvita;
  • posesor al unui permis de conducere valabil categoria D sau D1;
  • atestat profesional in termen de valabilitate.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de  23.11.2016, ora 1000, la sediul Primaria comunei Firdea.

Proba de interviu:- data de 23.11.2016, ora 1400, la sediul Primaria comunei Firdea.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  16.11.2016, la sediul Primaria comunei Firdea.

Date contact: tel.: 0256320793.